Odoberať Newsletter


Stiahni si appku Rádia7

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Milí bratia a sestry, priatelia misie medzi deťmi!

srdečne vás pozývame na Celoslovenskú konferenciu Detskej misie.
Naša téma je A urobím ťa pre tento ľud pevným bronzovým múrom. 
Na konferencii budeme študovať jedného z prorokov a hľadať odpovede aj na tieto otázky.

  1. Ako sa nenechať odradiť od zvestovania evanjelia?
  2. Ako byť smelým v zvestovaní, keď spoločnosť, v ktorej žijeme, nechce počúvať?

Okrem biblického štúdia vás čakajú semináre ako: práca s mladými ľuďmi, správne zameranie života, dosah kresťanskej škôlky a školy na okolie. 
Našimi hosťami budú Czeslaw Basara, Peter Hrubo a Vierka Hroncová.
Na konferencii bude možnosť zakúpiť literatúru, dohodnúť aktivity vo vašej oblasti
s miestnymi pracovníkmi. Okrem toho sa budeme spoločne modliť za prebudenie mladej generácie na Slovensku a budeme mať čas pre spoločné piesne a vzájomné zdieľanie.

Súčasťou prihlasovacieho formulára je otázka - O ktorom prorokovi je povedané, že bude bronzovým múrom? Správne odpovede budú zlosovateľné a výherca si bude môcť vybrať literatúru DM v hodnote 20,- Eur :).

Program pre deti
Program pre deti bude zabezpečený počas hlavných prednáškových blokov okrem večera.

Cena konferencie
Cena za celú konferenciu je 50 €. Oplatí sa prísť na celú. Len tak zažije človek aj spoločenstvo, oddych a sústredené duchovné posilnenie. Oplatí sa aj zariadiť si voľno od služieb, ktoré v nedeľu vo svojich zboroch či besiedkach mávate. Veríme, že to ľudia, ktorým slúžite, pochopia. Aj pracovníci s deťmi potrebujú duchovne rásť a načerpať. Ak by sa vám však predsa nepodarilo prísť na celú konferenciu, jednotlivé ceny sú nasledovné:

Ubytovanie 20 €
Konferenčný poplatok 3 €
Strava
Raňajky  3,50 €
Obed 3,70 €
Večera 3,20 € 

Miesto:  Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

Z autobusovej stanice premáva  MHD spoj č.  28.
Vystúpiť na zastávke Pod Bánošom.

Termín: 26. - 28. 10. 2018

Cena: 50 €

Začiatok: registrácia od 16:00 hod., hl. program o 19:30 hod.

Ako sa prihlásiť: Nižšie pomocou elektronického formulára na www.detskamisia.sk. Uzávierka prihlasovania je 22. 10. 2018

Tešíme sa na stretnutie s vami. 

 Prihláška na konferenciu 

Slider