Odoberať Newsletter


Stiahni si appku Rádia7

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

3. KVARTÁL RÁDIA 7
Júl 2018
PRÍJMY
0€

Dary sú jediným zdrojom na pokrytie nákladov na FM a satelitné vysielanie Rádia 7 a s tým súvisiacich nákladov.

VÝDAVKY
0€

Prevádzkové náklady: spravodajský servis SITA, autorské odmeny, prenájom priestorov, elektrická energia, frekvencie - 7 vysielačov, nájomné - 7 vysielačov, elektrická energia - 7 vysielačov, satelitné vysielanie, bankové poplatky, poistenie, spracovanie účtovníctva a miezd, prenájom a servis techniky, internet - office + vysielače, poplatky za registrácie domén, nákup hud. skladieb a softvéru.

Personálne náklady: mzdy, poisťovne, daňový úrad.

August 2018
PRÍJMY
0€
VÝDAVKY
0€
September 2018
PRÍJMY
0€
VÝDAVKY
0€
SPOLU
PRÍJMY
0€
VÝDAVKY
0€
BILANCIA
0€
Slider

Slider