Božia múdrosť, rady a uistenia pre každodenný život, vyjadrenie pocitov lásky, ale aj smútku a bolesti – to všetko môžeme nájsť v Biblii. Kniha Prísloví, Pieseň piesní, alebo Žalmy a niektoré ďalšie knihy zachytávajú ľudské srdce, ktoré je pred úžasným veľkým Bohom a Stvoriteľom všetkého, otvorené a odkryté. Niekedy, ako ľudia hľadáme pochopenie u druhých ľudí, snažíme sa vyrozprávať všetku bolesť, či strádanie. Tak isto aj v časoch radosti a hojnosti radi otvárame svoj život pred druhými, aby sme sa spolu tešili. Niekedy hľadáme radu, či usmernenie. Boh je tým najistejším dôverníkom a Radcom – On chce byť pre každého z nás bezpečím a istotou. Prinášame vám  preto v novej hudobnej relácii prostredníctvom čítaných textov z biblických kníh – povzbudenie, usmernenie, potešenie, upokojenie – inšpiráciu pre novú pieseň srdca, ktorá môže byť veľmi osobná a konkrétna. Boh miluje ľudí, jeho ucho je naklonené, aby počul. Jeho láska je vyliata skrze Ducha Svätého v našich srdciach – tak sa staňme chrámom, v ktorom znejú jedinečné piesne. Nechajme sa inšpirovať skladateľmi a uctievačmi, ktorí milovali Boha a ich slová sa stali vyjadrením miliónov ľudí.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vaše listy, poďakovania , inšpiratívne nápady i pripomienky.

Nakoľko máme v tomto čase k dispozícii 24 hodín na vysielanie :) a náš tím spolupracovníkov vzhľadom k týmto možnostiam nie je veľký, vysielame aj reprízy. Niektoré sú dokonca žiadané, práve vami – aby boli odvysielané aj viackrát, čo nás teší. Stane sa však, že relácie, ktoré reprízujeme, príbehy, svedectvá a skúsenosti ľudí sa medzi časom už zmenili. Čo je úplne normálny jav, nakoľko život pokračuje. Veríme ale, že svedectvá majú moc – povzbudiť poslucháčov, motivovať ľudí k viere v živého Boha a preto vysielame aj príbehy, ktoré možno momentálne už sú minulosťou, avšak v tom čase mali svoju silu a výpovednú hodnotu.

Prajeme vám naďalej radostný čas pri počúvaní Rádia 7 a veľa povzbudenia z osobných životných skúseností ľudí, ktorí sa s vami delia o svoj život a prežitia viery. Robíme to pre vás s láskou a radi.

                                                                                                                      

šéfredaktorka R7, Lenka

Slider

Stiahni si appku Rádia7

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Slider

Slider

Odoberať Newsletter