fbpx
Odoberať Newsletter


Stiahni si appku Rádia7

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Rádio 7 je spoločným projektom českej a slovenskej redakcie TWR (Trans World Radio). Rádio 7 získalo licenciu na vysielanie v roku 2005. Cieľom rozhlasového vysielania prostredníctvom Rádia 7 je služba pre Cirkev veriacich v Ježiša Krista ako osobného Spasiteľa a služba širokej verejnosti tým, čím Pán Ježiš Kristus svoju Cirkev obdaroval.

Rádio 7 vysiela v príjemnej atmosfére hudby a slova. Pripravované relácie poskytujú poslucháčom informácie o spoločenskom dianí a o dianí v cirkevných spoločenstvách. Nechýbajú rozhovory a diskusie, ktoré poukazujú na riešenia aktuálnych problémov v živote ľudí z biblického pohľadu. Vysielame kvalitnú modernú kresťanskú hudbu, svedectvá zo života, súťaže a tématické relácie reagujúce na problémy mladých. Pre strednú generáciu máme k dispozícii relácie o vzťahoch, výchove, rodine. Rovnako vysielame duchovné úvahy, výklady Božieho Slova, poéziu, prózu. Túžime po tom, aby Rádio 7 bolo naše spoločné vysielanie, založené na komunikácii s poslucháčom. Vysielanie reaguje na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti a odráža prežívanie vzťahu s Bohom v praktickom živote.

Vysielanie Rádia 7 je alternatívou k súčasnej rozhlasovej komerčnej produkcii pre ľudí odmietajúcich spôsob života a morálne príklady zo sveta bežnej komercie, šoubiznisu, ktoré nie sú v súlade s Božím Slovom.

Uvedomujeme si, že možnosť robiť takéto vysielanie je veľká zodpovednosť pred Bohom, aj pred ľuďmi, a nebudeme vedieť všetky svoje ciele naplniť dokonale. Potrebujeme preto vaše modlitby a spoluprácu.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vaše listy, poďakovania , inšpiratívne nápady i pripomienky.

Nakoľko máme v tomto čase k dispozícii 24 hodín na vysielanie :) a náš tím spolupracovníkov vzhľadom k týmto možnostiam nie je veľký, vysielame aj reprízy. Niektoré sú dokonca žiadané, práve vami – aby boli odvysielané aj viackrát, čo nás teší. Stane sa však, že relácie, ktoré reprízujeme, príbehy, svedectvá a skúsenosti ľudí sa medzi časom už zmenili. Čo je úplne normálny jav, nakoľko život pokračuje. Veríme ale, že svedectvá majú moc – povzbudiť poslucháčov, motivovať ľudí k viere v živého Boha a preto vysielame aj príbehy, ktoré možno momentálne už sú minulosťou, avšak v tom čase mali svoju silu a výpovednú hodnotu.

Prajeme vám naďalej radostný čas pri počúvaní Rádia 7 a veľa povzbudenia z osobných životných skúseností ľudí, ktorí sa s vami delia o svoj život a prežitia viery. Robíme to pre vás s láskou a radi.                                                                                                                     

šéfredaktorka R7, Lenka

Stanovy občianskeho združenia TWR media

Občianske združenie TWR media je spoločnosť pôsobiaca v oblasti médií. Jej cieľom je pozitívne formovanie ľudí v spoločnosti na základe overených kresťanských hodnôt. Hlavným mediálnym projektom v súčasnosti je projekt Rádio 7, pre ktorý o.z. TWR media pripravuje celý program. Prakticky všetky programy patria do kategórie verejného záujmu. Vysielanie Rádia 7 má oproti iným komerčným staniciam vysoký podiel hovoreného slova oproti hudbe.

Hlavné zameranie vysielania je na strednú generáciu 25 - 45 rokov. Väčšina ťažiskových programov je zacielená na výchovu, rodinu a vzdelávanie v tejto oblasti.

Do skupiny týchto programov patria pravidelne poradenské programy (Poradňa Rádia 7) v ktorých vystupujú odborníci z rôznych oblastí (psychológia, právo, duchovné poradenstvo), spolupracujeme na poradenskej relácii pre muskulárnych dystrofikov a plánujeme ponuku ďalej rozširovať pre rôzne spoločensky znevýhodnené skupiny.

Vzdelávacie a publicistické témy sa zameriavajú na duchovné hodnoty, prácu tretieho sektora, a špecifické dobrovoľnícke oblasti.

Hudobné programy sa zameriavajú na špecifický hudobný segment kvalitnej svetovej hudby s výrazným obsahovým posolstvom a obdobnej domácej produkcie.

 

Rádio 7 šíri pohodu, povzbudenie a láskavý prístup. Je pomocou pre každého, kto túži po pravých hodnotách ľudského bytia. Hneď po revolúcii v roku 1990 vznikla v Bratislave spoločnosť Trans World Radio – Slovakia a priamo nadviazala na dlhoročnú tradíciu kresťanského vysielania TWR z Monte Carla, ktoré bolo počúvané v Česko-Slovensku za totality už od roku 1970. V roku 2006 začala spoločnosť vysielať pod hlavičkou Rádio 7 na satelite ASTRA3A a cez internet. Od roku 2009 je v prevádzke prvý VKV vysielač v Banskej Bystrici, ale skutočným prelomom v koncepcii Rádia 7 je rok 2012, keď začali vysielať nové vysielače Radia 7 v pásme VKV v Novom Meste nad Váhom a Bratislave. V roku 2016 sme začali vysielať taktiež v Rožňave a  v roku 2017 v Bratislave - Dubravke, Žiline a Košiciach. 

Čítať ďalej...

Slider

Slider

Cestujte s nami a spoznajte biblický aj dnešný Izrael
Slider

AUDIORECEPTÁR
Slider